img บำเรอรักพยัคฆ์ทมิฬ  /  บทที่ 10 EP.10 | 9.71%
ดาวน์โหลดแอป
ประวัติการอ่าน

บทที่ 10 EP.10

จำนวนคำ:1883    |    อัปเดตเมื่อ:12/01/2022

‘สวนดวงดาว’ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ในยามเช้าตรู่เรืออะลูมิเนียมลำโตที่บรรจุตะกร้าพลาสติกหลายใบพายลัดเลาะเข้าไปตามร่องสวนเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถึงกำหนดเก็บได้ในสัปดาห์นี้ และสวนที่มีความกว้างมากกว่า 50 ไร่ กับคนงานเพียง 3 คน จึงทำให้เก็บได้วันละไม่มาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะส้มโอนั้นเป็นผลไม้ที่เลื่อนการเก็บเกี่ยวไปได้อีกหลายวันโดยที่ไม่ทำให้ผลผลิตด้อยคุณภาพลง

‘ผู้ใหญ่ธงชัย’ จึงค่อยๆ เก็บไปวันละแค่ 10 เข่ง เพื่อเอาไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านหน้าบ้าน โดยที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่ด้านที่ติดถนนนั้นจะทำเป็นเพิงหมาแหงนไว้ขายของดีจากสวน คัดและขายโดยเจ้าของสวนเอง ย่อมดีกว่าไปซื้อหาจากร้านส่งในตลาดอยู่แล้ว แต่ก็มีบ้างที่ร้านค้าในตลาดมาขอรับซื้อ แต่นั่นผู้ใหญ่ธงชัยก็ต้องให้ลูกน้องคัดเลือกเฉพาะลูกงามๆ น้ำหนักดีๆ เพื่อการันตีว่าส้มโอที่มาจากสวนดวงดาวนั้นเนื้อดีมีคุณภาพทุกผล หากซื้อหาไปเป็นของขวัญของฝากก็จะได้ไม่อายใครเขา

—— บทล็อค ——
ดาวน์โหลดแอปเพื่ออ่านต่อ
img
สารบัญ
บทที่ 1 EP.1 บทที่ 2 EP.2 บทที่ 3 EP.3 บทที่ 4 EP.4 บทที่ 5 EP.5 บทที่ 6 EP.6 บทที่ 7 EP.7
บทที่ 8 EP.8
บทที่ 9 EP.9
บทที่ 10 EP.10
บทที่ 11 EP.11
บทที่ 12 EP.12
บทที่ 13 EP.13
บทที่ 14 EP.14
บทที่ 15 EP.15
บทที่ 16 EP.16
บทที่ 17 EP.17
บทที่ 18 EP.18
บทที่ 19 EP.19
บทที่ 20 EP.20
บทที่ 21 EP.21
บทที่ 22 EP.22
บทที่ 23 EP.23
บทที่ 24 EP.24
บทที่ 25 EP.25
บทที่ 26 EP.26
บทที่ 27 EP.27
บทที่ 28 EP.28
บทที่ 29 EP.29
บทที่ 30 EP.30
บทที่ 31 EP.31
บทที่ 32 EP.32
บทที่ 33 EP.33
บทที่ 34 EP.34
บทที่ 35 EP.35
บทที่ 36 EP.36
บทที่ 37 EP.37
บทที่ 38 EP.38
บทที่ 39 EP.39
บทที่ 40 EP.40
บทที่ 41 EP.41
บทที่ 42 EP.42
บทที่ 43 EP.43
บทที่ 44 EP.44
บทที่ 45 EP.45
บทที่ 46 EP.46
บทที่ 47 EP.47
บทที่ 48 EP.48
บทที่ 49 EP.49
บทที่ 50 EP.50
บทที่ 51 EP.51
บทที่ 52 EP.52
บทที่ 53 EP.53
บทที่ 54 EP.54
บทที่ 55 EP.55
บทที่ 56 EP.56
บทที่ 57 EP.57
บทที่ 58 EP.58
บทที่ 59 EP.59
บทที่ 60 EP.60
บทที่ 61 EP.61
บทที่ 62 EP.62
บทที่ 63 EP.63
บทที่ 64 EP.64
บทที่ 65 EP.65
บทที่ 66 EP.66
บทที่ 67 EP.67
บทที่ 68 EP.68
บทที่ 69 EP.69
บทที่ 70 EP.70
บทที่ 71 EP.71
บทที่ 72 EP.72
บทที่ 73 EP.73
บทที่ 74 EP.74
บทที่ 75 EP.75
บทที่ 76 EP.76
บทที่ 77 EP.77
บทที่ 78 EP.78
บทที่ 79 EP.79
บทที่ 80 EP.80
บทที่ 81 EP.81
บทที่ 82 EP.82
บทที่ 83 EP.83
บทที่ 84 EP.84
บทที่ 85 EP.85
บทที่ 86 EP.86
บทที่ 87 EP.87
บทที่ 88 EP.88
บทที่ 89 EP.89
บทที่ 90 EP.90
บทที่ 91 EP.91
บทที่ 92 EP.92
บทที่ 93 EP.93
บทที่ 94 EP.94
บทที่ 95 EP.95
บทที่ 96 EP.96
บทที่ 97 EP.97
บทที่ 98 EP.98
บทที่ 99 EP.99
บทที่ 100 EP.100
img
  /  2
img
ดาวน์โหลดแอป
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY