img บำเรอรักพยัคฆ์ทมิฬ  /  บทที่ 14 EP.14 | 13.59%
ดาวน์โหลดแอป
ประวัติการอ่าน

บทที่ 14 EP.14

จำนวนคำ:1553    |    อัปเดตเมื่อ:18/01/2022

ความทรงจำในวันวานหวนมาให้ระลึกถึง ‘ครั้งแรก’ ที่เขาละทิ้งนามีรุนไปเพราะ ‘องค์ชีคราชาชารีฟ’ ส่งเขากับแม่ไปอยู่ที่อังกฤษ เกือบ 20 ปี ที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่กับแม่ตามลำพัง แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะสัญชาติเสือก็ยังเป็นเสือวันยันค่ำ ไม่ว่าเขาจะไปไหน ไปเที่ยว ไปเรียน หรือแม้แต่อยู่ที่บ้าน รู้สึกได้ตลอดว่ามีดวงตาที่มองไม่เห็นคอยจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลา แต่เขารู้ว่านั่นคือการอารักขา คือการปกป้องเขาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้เขาปลอดภัยและกลับคืนสู่ใครบางคนที่รอคอย

‘มาลิก... ลูกรักของพ่อ เจ้าเกิดมาเพื่อเป็นราชา จำเอาไว้บางครั้งเสือดาวก็ออกลูกเป็นเสือดำได้ และยิ่งเป็นเสือดำตัวผู้ มันยิ่งสง่างาม จำคำพ่อไว้ เสือดำของพ่อ’

—— บทล็อค ——
ดาวน์โหลดแอปเพื่ออ่านต่อ
img
สารบัญ
บทที่ 1 EP.1 บทที่ 2 EP.2 บทที่ 3 EP.3 บทที่ 4 EP.4 บทที่ 5 EP.5 บทที่ 6 EP.6 บทที่ 7 EP.7
บทที่ 8 EP.8
บทที่ 9 EP.9
บทที่ 10 EP.10
บทที่ 11 EP.11
บทที่ 12 EP.12
บทที่ 13 EP.13
บทที่ 14 EP.14
บทที่ 15 EP.15
บทที่ 16 EP.16
บทที่ 17 EP.17
บทที่ 18 EP.18
บทที่ 19 EP.19
บทที่ 20 EP.20
บทที่ 21 EP.21
บทที่ 22 EP.22
บทที่ 23 EP.23
บทที่ 24 EP.24
บทที่ 25 EP.25
บทที่ 26 EP.26
บทที่ 27 EP.27
บทที่ 28 EP.28
บทที่ 29 EP.29
บทที่ 30 EP.30
บทที่ 31 EP.31
บทที่ 32 EP.32
บทที่ 33 EP.33
บทที่ 34 EP.34
บทที่ 35 EP.35
บทที่ 36 EP.36
บทที่ 37 EP.37
บทที่ 38 EP.38
บทที่ 39 EP.39
บทที่ 40 EP.40
บทที่ 41 EP.41
บทที่ 42 EP.42
บทที่ 43 EP.43
บทที่ 44 EP.44
บทที่ 45 EP.45
บทที่ 46 EP.46
บทที่ 47 EP.47
บทที่ 48 EP.48
บทที่ 49 EP.49
บทที่ 50 EP.50
บทที่ 51 EP.51
บทที่ 52 EP.52
บทที่ 53 EP.53
บทที่ 54 EP.54
บทที่ 55 EP.55
บทที่ 56 EP.56
บทที่ 57 EP.57
บทที่ 58 EP.58
บทที่ 59 EP.59
บทที่ 60 EP.60
บทที่ 61 EP.61
บทที่ 62 EP.62
บทที่ 63 EP.63
บทที่ 64 EP.64
บทที่ 65 EP.65
บทที่ 66 EP.66
บทที่ 67 EP.67
บทที่ 68 EP.68
บทที่ 69 EP.69
บทที่ 70 EP.70
บทที่ 71 EP.71
บทที่ 72 EP.72
บทที่ 73 EP.73
บทที่ 74 EP.74
บทที่ 75 EP.75
บทที่ 76 EP.76
บทที่ 77 EP.77
บทที่ 78 EP.78
บทที่ 79 EP.79
บทที่ 80 EP.80
บทที่ 81 EP.81
บทที่ 82 EP.82
บทที่ 83 EP.83
บทที่ 84 EP.84
บทที่ 85 EP.85
บทที่ 86 EP.86
บทที่ 87 EP.87
บทที่ 88 EP.88
บทที่ 89 EP.89
บทที่ 90 EP.90
บทที่ 91 EP.91
บทที่ 92 EP.92
บทที่ 93 EP.93
บทที่ 94 EP.94
บทที่ 95 EP.95
บทที่ 96 EP.96
บทที่ 97 EP.97
บทที่ 98 EP.98
บทที่ 99 EP.99
บทที่ 100 EP.100
img
  /  2
img
ดาวน์โหลดแอป
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY