img คนอุ่นเตียง  /  บทที่ 10 เรื่องราวของเรือนหลังช่างน่าปวดหัว | 16.95%
ดาวน์โหลดแอป
ประวัติการอ่าน

บทที่ 10 เรื่องราวของเรือนหลังช่างน่าปวดหัว

จำนวนคำ:3017    |    อัปเดตเมื่อ:28/12/2021

บคล้ายจิ้นหยางใส่ใจนายน้อยของตนยิ่งนัก อากัปกิริยาท่าทางผ่อนคลายคล้ายนำค

หรือไม

้วๆท้องข้า

หึ

จะล้างให้"จิ้นหยางรอ

ระบอกไม้ไผ่รดลงบนม

องชุนหวงถูไปมาจ

่เสิ่นเล่ยส่งให้

ินทางกันต่อเถอะ"จิ้นหย

ทำกลับดูไม่ขัด

ามเชื่องช้า กว่าจะถึงฉาง

ระทั่งชุนหวงหายเข้าไปด้านในแล้วสายตาย

าวอี้จา

้ได้กักตัวหลี่เ

ให้บาด

หยุ๋นอี้ทำส

่ะค่ะ"เสิ่นเล่ย

!กลับ

ให้ดีเถอะ เปลี่ยนคนไว้ใจไ

ปขอพระราชทาน

ไปเข้าเฝ้า"เขาสั่งการเสร็จก็กระโดขึ้นม

นิทตัวใหญ่ร้อ

งหน้าไปก่อนจัดกา

งเราปิดป

คนของเปิ่นหวางเข้าไปรบกวนเด็ดขาด"จิ้นหยางดึ

จปฏิพัทธ์ต่อคุณชายช

งก่อนจะเร่งมือกลับ

......................

ำยั

งดี"มู่เหริ

าเมื่อวานหายต

งหูท่านอ๋องหัวต้องหลุ

ไม่มีเรื่องร้ายแรงก็ได

ัญหาภายหลังต่างหาก"มู่เหริ

รงกังวล

ม่นานนักเสียงผู้คนก็ดัง

ไปดู"มู่เหรินถูกสั

อกไม้ของจวนก็ม

ไปด้านนอกว่าเกิดเ

ลังจากหา

ให้มู่เหรินถึงกับเม

ใครทำไมถึ

เพคะกลับเ

าหมายควา

ันสอบถามเสิ่

ามีรับสั่งให้ปรับ

งดอกไม้ในสวนข้างตำหนักเพคะ

ยเฟยงั้นหรือ

วงก็จะมาพักที่นี่ หลัง

ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปแล้วเ

นยังถามอีกว่าเป็

แค่ว่าจะมีคุณชายท

ทรุดตัวลงนั่งเก้าอ

จะเป็น

มไม่เปิดตำหนักลิ่วให้

็ไม่สามารถให้คำตอบไ

.....................

อีก"จิ้นหยางนั่ง

บชายผู้หน

รอกน้ำมันละหุ่งลงไ

ำจากการทรมา

"น้ำเสียงเยือกเย็นถามคนท

ล้ว ขอทรงอภ

ว"คนผู้นี้ไม่ตอบได้แ

่งทรมานกลับยิ

ลุกขึ้นมายื

่าเจ้า บอกมาเถอะ ควา

ายังรักษาควา

ัวเจ้าเองเลยแม้แต่น้อ

เข่ารีบเงยหน

หรือพะ

วางดั่งทองพัน

หม่อมขออภัยกับสิ่ง

หยางรับคำนิ่งฟังคำสา

บใจเ

ายทหารของเปิ่นหวาง อย่า

เป็นผู้เปิดเ

ฝ่าบาทขอบพร

หยางผุดลุกขึ้นเมื่

ใจยังพะวงถึงคนที่ถูกบีบบั

ิ่นเ

ะย่

ร้อยดีห

งพระประสง

ู่ลี่เถาฮวา"จิ้นหยางปร

รินถวาย ตำหนักนี้เดิมเป็นข

ามมาเยี่ยมเยือนตัวเข

ัก บริเวณโดยรอบมีต้นท้อส

ทั้งสีเข้มสีอ

ามสีเสาพาดพันด้วยกุหลาบเ

วางทิ้งไว้บรรยากาศง

พวกเจ้าคงจะจงรักภั

หวงเข้ามาพำนักที่นี่เป็นอันขาด

โทษตายก็ม

ะค่ะ"บ่าวรั

ิบ ถือว่ามากโขจิ้นหยางสำรว

เข้าตำห

"จิ้นหยางหยิบม้วนไ

จากชายแดนเง

งนี้พะย่ะค่ะ"

"

่งเอ่ยชื่อของเ

างวางม้วนไม้ไผ่หย

รู้ อีกครั้งหนึ่งเป็นอี้

ยางเงยหน้าขึ้

ไป๋กำลังพยายามหาท

้นมีพระอาจารย์เป็นยอดฝ

มีชื่อเสียงรา

้อพระวงค์จึงมิอาจท่องไ

ยบได้ เขาเร่งฝีเท้าเพื่

นหยางประสานมื

าง พระองค์รีบร

ข้าได้"ผู้เฒ่าหนวดขาวแต่งกายเร

ใบหน้าศิษ

ขออภัยท

้องการควา

้นหยางเอ่ยถึงค

ี่ไป๋อย่า

ขอ

เจ้าเอ่ยปากข้

ึงต้องเข้าจวนของเจ้าด้ว

นสหาย

หึ

ช่หรือไม่เจ้าถึ

ถอะขอรับ"จิ้นหยางไม่ตอบคำ

้ามา"เขาสั่งให้คนออกเทียบ

หน้าตงในชุดสีดำเสื้อคล

้นหยางและคำนับผู

าข้ามีเรื่อ

ท่านผู

ี้เป็นศิษย

ายของเจ้า..ชุนหวง"หัวหน้า

.โปรด

้คุณชายของเจ้าเข้า

ดแจ้งข้าน้อยขออภ

จเย็นก่อนเ

ู่เป็นสห

าที่หลบภัยให้แก่คุณ

ลอดภัยกว่าตำ

หัวหน้าตงเหมือนกลืนก้อนแ

นเช่น

ยู่ด้วยกันเถอะ"สิ้นคำ

รื่องน

างจะเป็น

จารย์ขอรับ

่นหวาง"จิ้นหยางค้อมหัวลงเล

ร่งรีบกลับ

าพึ่งปล่อยต

งเข้าจวนก่

บเสิ่นเล่ยไม่อาจล่ว

อบัดนี้นามของชุนหวงสำคัญ

ห้ชุนหวงมาพักที่นี

วยิ่งนัก กันตัวพยานให้

ะ"เสิ่นเล

มือนทุกอย่างจะเป็นไปตา

็นได้ชัด ไม่รู้เนิ่นนานแค่

...หวางเย

้นหยางถามกลับแต

ฟยทรงขอ

นางอยู่หรอกหรือ"สิ้นคำก็มีบ่

....หวางเย่ได

ยมิใคร

ามห

ิ้นหยางลืมตาข

ถึงจะตามหมอได้"น้ำเสียงเย็นเยือกกล่าวส

ัยเพคะหม่อนฉ

ำนางก็รับคลานถอ

งสะบัดแขนเสื้อหมุนต

องนอนของตัวเองด

งกับเสิ่นเล่

รือนหลังน่าจะร้ายแ

img

สารบัญ

บทที่ 1 การปรากฏตัวของชุนหวง บทที่ 2 แย่แล้วข้าถูกพิษเหมันต์ บทที่ 3 บรรเลงเพลงฉิน บทที่ 4 คุณชายท่านนี้ไม่น่าไว้ใจ บทที่ 5 กล้าวางยาเปิ่นหวางเชียวรึ! บทที่ 6 คบหาเพื่อนใหม่ บทที่ 7 เปิ่นหวางจะนำเจ้าเข้าจวนอ๋อง บทที่ 8 เจ้าคือสมบัติของเปิ่นหวาง บทที่ 9 คุ้มครองเจ้ากลับสู่เมืองหลวง บทที่ 10 เรื่องราวของเรือนหลังช่างน่าปวดหัว บทที่ 11 อะไรนะข้าต้องเข้าจวนอ๋องจริงๆหรือนี่
บทที่ 12 ที่แท้เจ้าก็คืออ๋องโฉดคนนั้น
บทที่ 13 มาเจรจากันก่อนเถอะนะ
บทที่ 14 ข้าไม่กลัวท่านหรอกนะ
บทที่ 15 ท่านกล้ารังแกข้าหรือ
บทที่ 16 กล้าทำร้ายเปิ่นหวางหรือ
บทที่ 17 ข้าเป็นถึงเปิ่นหวางเฟยเชียวนะ
บทที่ 18 ถูกบังคับให้คำนับฟ้าดิน
บทที่ 19 ช่วงเวลาแห่งห้วงวสันต์
บทที่ 20 ผลซิ่วสุกยื่นพ้นกำแพง
บทที่ 21 วางแผนหลบหนี
บทที่ 22 กล้าหนีจากอ้อมกอดของเปิ่นหวางรึ
บทที่ 23 พิษที่ร้ายกาจ
บทที่ 24 กล้าลองดีกับเปิ่นหวาง
บทที่ 25 เจ้างูน้อยซนมากไปแล้วนะ
บทที่ 26 ก่อกบฎรึ!
บทที่ 27 ความจริงปรากฎ
บทที่ 28 ขยันสร้างเรื่องเสียจริง
บทที่ 29 หลอกลวง
บทที่ 30 สั่งให้ผีปรากฎตัว!
บทที่ 31 ลูกพลับนิ่มในมือ
บทที่ 32 ฎีกาถึงฝ่าบาท
บทที่ 33 เฟยเหลียงxเสิ่นเล่ย
บทที่ 34 ไม่ใช่ตัณหาแต่เพราะรัก
บทที่ 35 องค์หญิงจากอันหยาง
บทที่ 36 จำต้องแต่งตั้งฮองเฮา
บทที่ 37 แผนการณ์
บทที่ 38 อดทนอีกนิดนะชุนหวง
บทที่ 39 ความเชื่อใจ
บทที่ 40 ปรับความเข้าใจ
บทที่ 41 สมรัก
บทที่ 42 รับซูเฟยจากอันหยาง
บทที่ 43 เจรจา
บทที่ 44 ข้าไม่ใช่คนรักหยกถนอมบุบผา
บทที่ 45 สั่งสมความแค้น
บทที่ 46 ปรับความเข้าใจ
บทที่ 47 ดำเนินการตามแผน
บทที่ 48 ปลดฮองเฮา
บทที่ 49 ความทรงจำกลับคืน
บทที่ 50 หายโกรธข้านะชุนหวง
บทที่ 51 ซุกซนนักต้องได้รับกรรม
บทที่ 52 ดวงใจรักมีเพียงหนึ่งเดียว
บทที่ 53 แผนซ้อนแผนซ้อนแผน
บทที่ 54 ลงโทษ
บทที่ 55 ลงเอยด้วยดี
บทที่ 56 ตอนพิเศษ อี้จางxหลี่เจี๋ย (ตอน1)
บทที่ 57 ตอนพิเศษจบ อี้จางxหลี่เจี๋ย (ตอน2)
บทที่ 58 ตอนพิเศษ จิ้นหยางxชุนหวง (ตอน1)
บทที่ 59 ตอนพิเศษจบ เฟยเหลียงxเสิ่นเล่ย The End
img
  /  1
img
ดาวน์โหลดแอป
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY